แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่อง โครงสร้างอะตอม

"ความสำเร็จไม่ได้มาโดยการร้องขอ แต่ได้มาโดยการกระทำ"