Home

Webmaster

ผลกระทบ

 

 มารู้จัก โลก กันเถอะ

สภาวะโลกร้อน

สาเหตุ

 

ผลกระทบ

 

วิธีปกป้องโลก

           

ผลกระทบจากโลกร้อนโดยตรงที่เห็นได้ชัดมากที่สุดคงหนีไปพ้นอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นพ้องกับชื่อภาวะวิกฤตโลกร้อนนั้นเอง แน่นอนว่าอากาศยิ่งร้อนอบอ้าวเท่าไหร่ มันก็ทำให้เราหงุดหงิดงุ่นง่านพาลทำให้อารมณ์พลุ่งพล่านขึ้นมาได้ง่ายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้  ซึ่งถือว่าเป็นรูปธรรมและถูกนำมากล่าวอ้างทุกครั้งเมื่อพูดถึงสภาวะโลกร้อนคือ การละลายของธารน้ำแข็งที่มีอยู่ทั่วโลก

นักวิทยาศาสตร์พบว่าทุกวันนี้ธารน้ำแข็งในพื้นที่ต่างๆได้หลอมละลายลงเป็นจำนวนมากหรืออย่างในบริเวณหลังคาโลกอย่างเทือกเขาหิมาลัยก็ยังโดนผลกระทบตามมาด้วย  ปัจจุบันพบว่าธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญของผู้คนกว่าสองพันล้านชีวิตกำลังละลายลงอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์กันว่า หากยังปล่อยให้เป็นเช่นนี้ ธารนำแข็งแห่งนี้จะละลายหมดไปภายในระยะเวลา 50 ปี ซึ่งผลที่ตามมาคือ ประชากรโลกเกือบครึ่งหนึ่งต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำจืด

ผลกระทบจากคลื่นความร้อนก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น แม้นักวิทยาศาสตร์บ้างกลุ่มจะตั้งข้อสังเกตว่า คลื่นความร้อนไม่ได้มีผลมาจากภาวะโลกร้อนโดยตรง เพราะคลื่นความร้อนคือ สภาวะของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยจะมีสภาพอากาศที่สูงกว่าปรกติ หรือพูดอีกอย่างได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบปี และมักจะเกิดขึ้นเสมอๆในฤดูร้อน โดยอุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นกว่าปรกติถึง 30 องศาเซลเซียสได้เลยที่เดียว และแม้ความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวของนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แจ้งชัดนักว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากสภาวะโลกร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเหมือนกัน  ก็คือว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนแล้วมนุษย์เราคงต้องประสบชะตากรรมเดียวกันกับการเกิดคลื่นความร้อ

เมื่อธารนำแข็งเกือบทุกแห่งทั่วโลกพร้อมใจกันละลายเพราะอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น  ในบ้างพื้นที่เช่นแถบขั้วโลกเหนือเราก็จะเห็นต้นไม้ที่เคยทรงตัวตรงตระหง่านนกลับโงนเงนคล้ายมึนเมาเสียเต็มประดา เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะการหยั่งรากของมันลงไปในชั้นดินซึ่งมีน้ำแข็งเป็นส่วนประกอบ เมื่อเกิดการละลายของน้ำแข็งในชั้นดินจึงทำให้มันมีสภาพโงนเงนดังกล่าวแถมบ้านพักอาศัยในแถบนั้นก็มีสภาพไม่แตกต่างกัน

เมื่อน้ำแข็งในพื้นที่ต่างๆ ละลายพร้อมกันนั้นย่อมเป็นสัญญาณว่าจะทำให้ระดับน้ำในทะเลเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก แม้การละลายการละลายของก้อนน้ำแข็ง ที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเฉกเช่นเดียวกับการละลายของก้อนน้ำแข็งในแก้วน้ำที่ไม่ทำให้ปริมาตรเปลี่ยนแปลงไป แต่การละลายของธารน้ำแข็งและน้ำแข็งในชั้นดินต่างๆย่อมส่งผลโดยตรงต่อระดับน้ำทะเล และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนี้เองที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งรวมไปถึงการรุกเข้าพื้นที่ซึ่งมีความสูงไม่มากนักในบริเวณชายฝั่งตามประเทศต่างๆทั่วโลก ซ้ำยังก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มในพื้นที่ของแหล่งน้ำจืดอีกด้วย

 

 

เมื่อโลกเราร้อนขึ้นทำให้มีความชื้นมากขึ้นสภาพภูมิอากาศมีอุณหภูมิและความดันอากาศที่แตกต่างกันจึงเป็นเหตุผลให้เกิดพายุบ่อยครั้งและรุนแรงยิ่งขึ้น

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนไม่ใช่แค่เพียงการส่งผลในท้องทะเล ผืนดิน และสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ปรากฏการณ์โลกร้อนยังส่งผลไปถึง ดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งปรกติบรรยากาศชั้นนอกของโลกจะมีเพียงแค่เบาบาง แรงดึงดูดจึงยังส่งผลให้ดาวเทียมสามารถโคจรไปได้อย่างช้าๆ แต่เมื่อมีการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์เป็นจำนวนมากในชั้นบรรยากาศที่อยู่ต่ำกว่า จึงทำให้แรงดึงดูดของโลกกับชั้นบรรยากาศชั้นสูงลดกำลงและเป็นสาเหตุให้ดาวเทียมโคจรเร็วกว่าปรกติ

 

ผลกระทบอื่นๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้

สารภูมิแพ้แพร่ระบาด

สัตว์อพยพไร้ที่อยู่

"พืช" ขั้วโลกคืนชีพ

ทะเลสาบหายสาบสูญ

น้ำแข็งใต้พื้นโลกละลาย

ชนวนเกิดไฟป่า

ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นถึงอยู่รอด

ดาวเทียมโคจรเร็วกว่าเดิม

ภูเขากระเด้งตัวเหนือพื้นโลก

 โบราณสถานเสียหาย