ผักสด ปลอดสารพิษ สร้างชีวิต อยู่ยั่งยืนยง
 
 
 
แบบไฮโดรโปนิกส์
แบบแอโรโปนิกส์
แบบปลูกในวัสดุปลูก
ปัจจัยที่มีอิทธิพล


 

 

                  วิธีการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์

ขั้นตอนที่ 4 การย้ายกล้าและการเก็บเกี่ยว

             1.  เมื่อนำต้นกล้าออกแดดครบ 9 วัน เลือกต้นกล้าที่มีลำต้นแข็งแรง มีความสูงประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร ใบไม่หงิกงอ เพื่อนำไปปลูกต่อไป ส่วนต้นกล้าที่เหลือเก็บไว้สำหรับใช้ปลูกซ่อมต้นกล้าที่อาจตายไประหว่างการปลูก

           

            2. ดึงก้อนฟองน้ำที่มีต้นกล้าที่คัดเลือกแล้วสอดเข้าไปในรูของแผ่นปลูกจนครบทั้งแผ่น  ทั้งนี้ควรให้ด้านล่างของก้อนฟองน้ำประมาณ 1 ใน 3 โผล่พ้นออกทางด้านล่างของแผ่นปลูก และควรระมัดระวังอย่าให้รากพืชขาดระหว่างการย้ายต้นกล้า

           

            3. นำแผ่นปลูกที่มีต้นกล้าบรรจุไปวางบนกระบะปลูก (ที่ใส่สารละลายธาตุอาหารเรียบร้อยแล้วจากขั้นตอนที่ 3) โดยให้ส่วนรากของต้นกล้า และส่วนล่างของก้อนฟองน้ำแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารตลอดเวลาไม่เช่นนั้นต้นกล้าอาจตายได้

           

             4. รอจนกว่าผักโตเต็มที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว โดยไม่ต้องรดน้ำแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่ต้องหมั่นตรวจดูว่ารากผักหรือส่วนล่างของก้อนฟองน้ำแช่อยู่ในสารละลายธาตุอาหารตลอดเวลาหรือไม่
             5. เมื่อผักเจริญเติบโตเต็มที่  โดยสังเกตใบผักมีประมาณ 8-10  ใบ  หรือ  ประมาณ 20 –30  วัน แล้วแต่ชนิดของพืช ก็เริ่มเก็บมารับประทานได้ ถ้าใบล่างสุดของผักเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแสดงว่าผักจะเริ่มแก่แล้ว

                                          ก่อนหน้า
       วัสดุ-อุปกรณ์

 


โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120