ผักสด ปลอดสารพิษ สร้างชีวิต อยู่ยั่งยืนยง
 
 

วิดีโอความรู้
ตัวอย่างพืชไร้ดิน
คำถามที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 

 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร
- http://www.bangsaiagro.com/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราราชสีมา:ปลูกผักในอากาศ เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน
- http://www.nrru.ac.th/knowledge/agr016.asp
เว็บไซต์ของ.อ.หญิงทิพยา แสงทอง:ประวัติความเป็นมารวมถึงวิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- http://www.geocities.com/tippasan/home.html
ชมรมปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแห่งประเทศไทย
- http://www.kmitl.ac.th/hydro/
วิทยาลัยเกษตรและศูนย์เทคโนโลยีบางไทร:ประวัติความเป็นมารวมถึงวิธีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- http://bscollege.th.gs/web-b/scollege/Page1.HTML
เว็บเพื่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน:รวมเนื้อหาสาระทุกอย่างเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- http://www.hydrowork.net/
วิกิพีเดีย:ไฮโดรโปนิกส์ (ภาษาอังกฤษ)
- http://en.wikipedia.org/wiki/Hydroponics
เว็บไซต์ร้านอาหารมายโฮม:เมนูอาหารสุขภาพจากผักปลอดสารพิษ
- http://www.myhomeveg.com
เว็บไซต์ของ จีพี ฟาร์มเฟรช:ขายผักปลอดสารพิษที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
- http://www.gpfarmfresh.net
โปรแกรมแฟลชที่มีเนื้อหาทุกอย่างเกี่ยวกับการปลกพืชไร้ดินรวมถึงตัวอย่างแปลงปลูกและสูตรอาหาร
- http://store.tkc.go.th/multimedia/webmaster/New%20TKC/compleast/compleast.html
เว็บไซต์ไฮโดรโปนิกส์(ภาษาอังกฤษ):รวมเนื้อหาสาระทุกอย่างเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- http://www.hydroponics.com
กองทุนปุ๋ยไฮโดรโพนิคส์ มูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- http://www.maejohydroponics.org/home.htm
 
เว็บไซต์ที่มีวิดีโอเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- http://www.youtube.com/watch?v=0KcFFnuG2Hc
- http://www.youtube.com/watch?v=FHBhyqowSEc
- http://www.youtube.com/watch?v=wo2AUrnqVDA
- http://www.youtube.com/watch?v=kgeaQ-rGaGc
เว็บไซต์ที่มีวิดีโอเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบแอโรโปนิกส์
- http://www.youtube.com/watch?v=m6o5LTl6GJw&feature=related
- http://www.youtube.com/watch?v=eZ9X-3PNeQ8
- http://www.youtube.com/watch?v=B7sBSrBALoM
- http://www.youtube.com/watch?v=1bztkeVM8xU
- http://www.youtube.com/watch?v=Fuegssh55NE&feature=related
 


โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120