ผักสด ปลอดสารพิษ สร้างชีวิต อยู่ยั่งยืนยง
 
 

วิดีโอความรู้
ตัวอย่างพืชไร้ดิน
คำถามที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


 

 

 

 

วิดีโอความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน

     

 

       วีดีโอเรื่องนี้จะเป็นการบรรยายถึงวิธีการปลูกผักกาดหอม(lettuce) โดยใช้วิธีปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์
 

ที่มา:http://www.youtube.com/watch?v=FHBhyqowSEc

 

 

 

 หน้าถัดไป


โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120