ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี้คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดยทีม  Miracle Cell  นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่องนี้  จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย
 
    ไซโทพลาซึม   »   ออร์แกเนลล์   »   เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม


     เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม มีลักษณะเป็นท่อแบนใหญ่ บางบริเวณโป่งออกเป็นถุง เรียงขนานและซ้อนกันเป็นชั้นๆ ภายในมีของเหลวบรรจุอยู่ และมีท่อเชื่อมเรียงต่อกันเป็นร่างแหอยู่ล้อมรอบนิวเคลียส และเชื่อมกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่ผิวนอกของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม บางบริเวณมีไรโบไซมเกาะติดอยู่ทำให้มองเห็นดูคล้ายผิวขรุขระ เรียกว่า เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ บางบริเวณไม่มีไรโซโซมเกาะติดอยู่ เรียกว่า เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมผิวแบบเรียบ ทั้งสองชนิดมีท่อเชื่อมต่อถึงกัน

ดูภาพขนาดใหญ่
ภาพที่ 4.2  เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (Endoplasmic raticulum)
ที่มา : http://student.nu.ac.th

     เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวขรุขระ(RER)  เป็นบริเวณไรโบโซมสังเคราะห์โปรตีน โดยโปรตีนที่ไรโบโซมสังเคราะห์จะบรรจุอยู่ใน เวสิเติล  และมีการลำเลี้ยงออกไปสู่นอกเซลล์หรือถูกส่งต่อไปยังกอลจิคอมเพล็กซ์  หรือไปเป็นส่วนประกอบของ เอหุ้มเซลล์เป็นต้น  เซลล์ที่มี  REA มาก คือ เซลล์ที่ผลิตโปรตีนสำหรับใช้นอกเซลล์ เช่น เซลล์ตับอ่อนที่ทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ย่อยสารอาหารต่างๆ

     เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบ (SER ) ทำหน้าที่สังเคราะห์สารสเตรอยด์  เช่น ฮอร์โมเพศ ไตรกลีเซอไรด์ และสารประกอบของคอเลสเทอรอล นอกจากนี้ SER ยังทำหน้าที่ในการกำจัดสารพิษและควบคุม การผ่านเข้าออกของแคลเซียมไอออนในกล้ามเนื้อยึดกระดูกและกล้ามเนื้อหัวใจ
เซลล์ที่มี SER มาก เช่น เซลล์สมอง ต่อมหมวกไต อัณฑะ และรังไข่


ที่มา :