การแก้ไข

 

หนทางในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนมีดังนี้

       การสร้างยานยนต์ประหยัดพลังงานในอนาคต ได้มีการค้นคว้าวิจัย Fuel cell นำมาใช้โดยหลักการของ Fuel cell จะปล่อยอิเล็กตรอนออกจากไฮโดรเจนที่มีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง แล้วใช้อิเล็กตรอนสร้างกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะนำมาใช้กับรถยนต์ และสามารถลดก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากท่อไอเสียเพียงครึ่งเดียวของปัจจุบันเท่านั้น
       การสร้างระบบนิเวศทางอุตสาหกรรม โดยการนำของเหลือทิ้งในโรงงานมาผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ มีการเผาวัสดุที่เหลือใช้ หากนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้กลับมาใช้งานในโรงงานหรือใช้ในชุมชน การจัดระบบนิเวศนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
       การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาถ่านหินได้

 

       การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยขึ้นไปในอากาศ ใช้วิธีนำไปทิ้งลงในทะเลโดยส่งผ่านท่อที่ฝังอยู่ในความลึกหลายพันฟุต จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรือนกระจก
       หาทางบดบังแสงอาทิตย์ เช่น ใช้บอลลูนบังแสงอาทิตย์ หรือส่งอนุภาคเล็ก ๆ ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งวัสดุนี้จะทำหน้าที่สะท้อนแสงอาทิตย์ หรือฝุ่นควันภายหลังจากภูเขาไฟระเบิด จะช่วยบดบังแสงอาทิตย์และลดความร้อนของโลกลงได้
       จากหนทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อนขึ้นดังกล่าว จะสามารถลดจำนวนปริมาณการเกิดก๊าซคาร์บอนที่ก่อให้เกิดปัญหาเรือนกระจก และสามารถทำกันได้ทั่วโลก โดยทุกประเทศจะต้องให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะหากโลกของเราไม่มีความปลอดภัยและกำลังเกิดอันตรายขึ้นแล้ว เราก็คงไม่มีทางจะหนีไปที่ไหนได้อีกแล้ว
 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง  การแก้ปัญหาทั่วไป |เเก้ปัญหา  | เกร็ดความรู้ | การแก้ไข | เกร็ด 2 | เกร็ดความรู้ 3 |เกร็ดความรู้ 4 |เกร็ดความรู้ 5 | ไทยมีเอี่ยวทำโลกร้อน