พ.ศ.2325 ฌอง ซีนีบิเยร์ (Jean Senebier)

 

                พ.ศ.2325      ฌอง     ซีนีบิเยร์      (Jean      Senebier)     ค้นพบว่าแก๊สที่เกิดจากการลุกไหม้

และแก๊สที่เกิดจากการหายใจของสัตว์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนแก๊สที่ช่วยในการลุกไหม้และแก๊สที่ใช้ใน

การหายใจของสัตว์คือแก๊สออกซิเจน