พ.ศ.2191ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์ (Jean Baptiste Van Helmont)

 

นักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยียมทดลองปลูกต้นหลิว ซึ่งก่อนปลูกต้นหลิวมีน้ำหนัก 5 ปอนด์ และดินมีน้ำหนัก 200 ปอนด์

โดย เฮลมองท์รดน้ำสะอาดให้กับต้นหลิวทุกวันเป็นเวลา 5 ปี แล้วถอนต้นหลิวที่สลัดดินออกจนหมดนำไปชั่ง

พบว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 169.3 ปอนด์ และเมื่อชั่งดินที่ปลูกต้นหลิวน้ำหนักลดลง 2 ออนซ์

 

ภาพการทดลองของแวน เฮลมองท์