เเบบประเมินตนเองก่อนเรียน เรื่อง พลังงาน
คำชี้เเจง ให้ผู้เรียนทำเเบบประเมินตนเองก่อนเรียน เรื่อง พลังงาน โดยการเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เมื่อทำเสร็จทุกข้อเเล้วให้คลิกที่ปุ่มตรวจสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเองแล้วจึงเริ่มเรียนรู้เรื่อง พลังงาน ต่อไป

1. ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
น้ำ
ดิน
อากาศ
แก๊สธรรมชาติ

2. ข้อใดคือการนำประโยชน์จากพลังงานน้ำที่ได้จากเขื่อนมาใช้
ทำระเบิดปรมาณู
ขับเคลื่อนเรือใบ
ผลิตไฟฟ้า
ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่จัดเป็นพลังงานทดแทน
แก๊สโซฮอล์
แก๊ส NGV
ไบโอดีเซล
ดีโซฮอล์

4. E20 หมายถึง...
แก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 20
แก๊สโซฮอล์ที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 80
ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 20
ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 80

5. ข้อใดเป็นพลังงานจากซากฟอสซิล
ถ่านหิน
แก๊สธรรมชาติ
น้ำมันปิโตรเลียม
ถูกทุกข้อ

6. การหมักมูลสัตว์ในถังหมักจะทำให้เกิดแก๊สชนิดใด
CFC
มีเทน
โอโซน
ไฮโดรคลอริก

7. แก๊สมีเทนที่ได้จากการหมักมูลของสัตว์จัดเป็นพลังงานอะไร
พลังงานลม
แก๊สชีวภาพ
พลังงานน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์

8. ข้อใดเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2
ผิดทั้งข้อ 1 และข้อ 2

9. กังหันลมผลิตไฟฟ้าเหมาะกับประเทศที่มีลักษณะอย่างไร
มีลมที่แรงพอ และพัดอย่างสม่ำเสมอ
มีพื้นที่ที่มากพอ
มีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดการ
ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดถือว่าเป็นพลังงานหลักซึ่งอาจจะหมดสิ้นไปในอนาคต
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้ำ
พลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากแก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน

 
 
คุณทำได้=
เฉลยจ้ะ *o*