สมาชิกในครอบครัว
            ในบ้านของหนู มีสมาชิกอยู่รวมกันหลายคน มีพ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย อาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่
ู่             คือ           พ่อของพ่อ                       ลุง           คือ           พี่ชายของพ่อหรือแม่             
ย่า 
          คือ           แม่ของพ่อ                       ป้า           คือ           พี่สาวของพ่อหรือแม่
ตา           คือ           พ่อของแม่                       น้า           คือ           น้องของแม่
ยาย        คือ           แม่ของแม่                        อา           คือ           น้องของพ่อ
บุคคลที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นญาติของฉัน เพราะมีเชื้อสายเกี่ยวข้้องกับฉัน
ครอบครัวของฉันมีพ่อแม่ มีพี่ชาย ๑ คน และมีน้องชาย ๑ คน และในบ้านของฉันมี ตา ยาย และน้าอาศัยรวมอยู่ด้วย
พี่ฉัน ตัวฉัน และน้องฉัน เป็นลูกของพ่อกับแม่ พ่อของฉัน เป็นลูกของปู่กับย่า ส่วนแม่ของฉันและน้า เป็นลูกของตากับยาย ฉันกับน้องๆ จึงเป็นหลานของ ปู่ ย่า ตา ยาย และน้า
ในแต่ละครอบครัว จะต้องมีหัวหน้าครอบครัวคอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว
ครอบครัวของฉันมีพ่อและแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว พ่อและแม่จะช่วยดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนในครอบครัว
คุณปู่และคุณย่่าจะคอยให้คำแนะนำปรึกษาแก่คุณพ่อกับคุณแม่ และให้ความอบอุ่นแก่หลานๆ ทุกคน ส่วนฉันกับพี่และน้องก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของ คุณปู่ คุณย่า คุณพ่อ และ คุณแม่
ฉันภูมิใจในตัวของคุณปู่ คุณย่า คุณพ่อ และคุณแม่มาก เพราะท่านทุกคนเป็นคนดีมีคุณค่าที่ควรยกย่องและนำมาเป็นแบบอย่าง ฉันกับพี่และน้องจะปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเพื่อตอบแทนความดีของท่าน
เมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นในครอบครัว สมาชิกทุกคนจะร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหานั้นๆ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

สถานภาพของบุคคลในครอบครัว
          สถานภาพ หมายถึง ฐานะ ตำแหน่ง หรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม เช่น เรามีสถานภาพเป็นลูกของพ่อแม่ เป็นหลานของปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา เป็นนักเรียน และเป็นประชาชนคนไทย พ่อมีสถานภาพเป็นสามีของแม่ เป็นพ่อของฉัน เป็นลูกของปู่และย่า แม่มีสถานภาพเป็นภรรยาของพ่อเป็นแม่ของฉัน เป็นลูกของตาและยาย และนอกจากนี้พ่อกับแม่ของเรายังมีสถานภาพตามอาชีพอีกด้วย เช่น พ่อของฉันมีอาชีพเป็นตำรวจ ดังนั้น พ่อจึงมีสถานภาพเป็นตำรวจ แม่รับราชการเป็นครูสอนหนังสือ แม่จึงมีสถานภาพเป็นครู เป็นต้น