อาณาเขตติดต่อ

ทวีปเอเชียมีอาณาเขตติดต่อกับดินแดนต่างๆดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ  จดมหาสมุทรอาร์กติก มีแหลมเชลยูสกิน ของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นแผ่นดินอยู่เหนือี่สุดที่ละติจูด 77 องศาเหนือ

ทิศใต้  จดมหาสมุทรอินเดียว มีเกาะโรติ (Roti) ของติมอร์-เลสเต เป็นดินแดนอยู๋ใต้ที่สุดที่ละติจูด11องศาใต้

ทิศตะวันออก  จดมหาสมุทรแปซิฟิกมีแหมเดชเนฟ ของสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นแผ่นดินอยู่ตะวันออกที่สุด ที่ลองจิจูด 170 องศาตะวันตก

ทิศตะวันตก  จดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ กับมีทิวเขาอูราล กั้นดินแดนกับทวีปยุโรป และมีทะเลแดงกับคาบสมุทรไซไน (Sinai) กั้นดินแดนกับทวีปแอฟริกา มีแหลมบาบาของตุรกีเป็นแผ่นดินอยู่ตะวันตกสุด ที่ลองจิจูด 26 องศาตะวันออก