ทำเลที่ตั้งและขนาด

        ทวีปเอเชียมีดินแดนที่ต่อเนื่องกับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา แผ่นดินของทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียที่ต่อเนื่องกันเรียกรวมว่า ยูเรเชีย
ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ประมาณ 44,648,953 ตารางกิโลเมตร พืนที่ส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร มีทำเลที่ตั้งตามพิกัดภูมิศาสตร์ คือ จากละติจูด 11 องศาใต้ ถึงละติจูด 77องศา 41 ลิปดาเหนือ บริเวณแหลมเชลยูสกิน (Chelyuskin) สหพันธรัฐรัสเซีย และจากลองจิจูดที่ 26องศา 04 ลิปดาตะวันออก บริเวณแหลมบาบา (Baba) ประเทศตุรกี ถึงลองจิจูด 169 องศา 30 ลิปดาตะวันตก ที่บริเวณแหลมเดชเนฟ (Dezhnev) สหพันธรัฐรัสเซีย

 

 

• ทำเลที่ตั้งและขนาดของทวีปเอเชีย
• อาณาเขตติดต่อของทวีปเอเชีย
• การแบ่งภูมิภาคของทวีปเอเชีย
• ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย