โฮมสเตย์บ้านนาตีน

 

 

 

 

 

Home stay สัมผัสธรรมชาติ 
Home stay สัมผัสวิถีชีวิต 
Home stay สัมผัสเกษตร 

 

โฮมสเตย์บ้านนาตีน
ประเภทของโฮมสเตย์ :
โฮมสเตย์สัมผัสธรรมชาติ
มาตรฐานที่ได้รับ :
ปี พ.ศ. 2549
จุดเด่น :
ผ้าบาติก การทำเรือหัวโทง
ประวัติความเป็นมา :

                   Ban Na Tin is a Muslim community that
        started their homestay in July, 2001.  Their being
        near major tourist attractions like the Phra Nang
        Bay and Noppharat Thara Beach, two km. from
        the beach, allows them an opportunity to
        receive tourists who come to Krabi. Visitors will get
        to join daily activities with the seamen, both on
        land and in the sea. It will be a good chance for
        people who want to study the lifestyle and exchange
        experiences with the community.

 
     
 
กิจกรรม :
  • ศึกษาธรรมชาติทางทะเล เล่นน้ำ ดำดูปะการังที่เกาะไก่ ทะเลแหวก นำเที่ยว ในชุมชน และการศึกษาการทำประมงพื้นบ้าน ลอบปลาหมึกแบบดั้งเดิม
  • การทำขนมพื้นบ้านร่วมกับชาวบ้าน
  • การนำชมการประกอบอาชีพหลักของชาวใต้ "สวนยางพารา"
  • นำชมกิจกรรมกลุ่มหัตถกรรม เช่น การทำผ้าบาติก การทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว การทำกระดาษใยสับปะรด การทำเรือหัวโทง และการทำข้าวซ้อมมือ

สินค้าเด่น :
     
จำนวนห้องพัก : 14 หลัง
รับนักท่องเที่ยวได้ : 32 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 200 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 220 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการมัคคุเทศก์พาเที่ยว : 200 บาท
ราคาค่าบริการอื่นๆ : - ค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 200 บาท/คน/คืน - ค่าบริการอาหารเช้า 70 บาท/คน - มื้อเที่ยงและมื้อเย็น 150 บาท/คน - ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 200 บาท/ 4 คน
 
     
 
ติดต่อ : คุณบัญชา แขวงหลี
ที่อยู่ : 4/2 หมู่ 4 ต. อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์บ้าน : 075 - 637 - 390
โทรศัพท์มือถือ : 081 - 968 - 8532
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ : -

     
เส้นทางเดินทาง :
 
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง :
   ลำดับที่ 1 ทะเลแหวก
ระยะห่างจากโฮมสเตย์ 5 กิโลเมตร
เดินทางโดยวิธีอื่นๆ 20 นาที

   ลำดับที่ 2 หาดนพรัตน์ธารา
ระยะห่างจากโฮมสเตย์ 2 กิโลเมตร
เดินทางโดยเดินเท้าใช้เวลา 30 นาที

   ลำดับที่ 3 น้ำตกร้อนสระมรกต
ระยะห่างจากโฮมสเตย์ 42 กิโลเมตร
เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลา 60 นาที

   ลำดับที่ 4 น้ำตกธารโบกขรนี
ระยะห่างจากโฮมสเตย์ 38 กิโลเมตร
เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลา 30 นาที

   ลำดับที่ 5 วัดถ้ำเสือ
ระยะห่างจากโฮมสเตย์ 18 กิโลเมตร
เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลา 20 นาที
 
 

 

จัดทำโดย
นางสาววนิดา  เบ้าคันที  นางสาวขวัญสุดา  ทองผา
นางสาวภรณ์จุฬา ชูเชิด  นางสาวสุณาการญจ์  พิมวงค์
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
Copyright (c) 2008 Matthayompharajchatannayao School. All rights reserved.