กะบี่

 

Homeผู้จัดทำประวัติ Homestayประเภทของ Home stayHome stay ทั้งหมดภาพกิจกรรม

 

 

Home stay สัมผัสธรรมชาติ 
Home stay สัมผัสวิถีชีวิต 
Home stay สัมผัสเกษตร 

 

 

 

 จังหวัดกะบี่

โฮมสเตย์บ้านนาตีน

 

จัดทำโดย
นางสาววนิดา  เบ้าคันที  นางสาวขวัญสุดา  ทองผา
นางสาวภรณ์จุฬา ชูเชิด  นางสาวสุณาการญจ์  พิมวงค์
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
Copyright (c) 2008 Matthayompharajchatannayao School. All rights reserved.