ปุ่มต่าง ๆ ในแป้นพิมพ์
         
 

 

 
ปุ่มที่
ชื่อเรียก
ความหมาย
11
Home ใช้กดเพื่อให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่หลังตัวอักษรตัวสุดท้ายของบรรทัด
12
end ใช้กดเพื่อให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่หลังตัวอักษรตัวสุดท้ายของบรรทัด
13
pageUp ใช้กดเพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นด้านบนทีละ 1 จอภาพ
14
pageDown ใช้กดเพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นด้านลงทีละ 1 จอภาพ
15
Insert ใช้กดสลับระหว่างการพิมพ์ทับและการพิมพ์แทรกสังเกตถ้ากดปุ่ม
พิมพ์ทับตัวอักษร OVR ที่แถบสถานะด้านล่างจะเป็นตัวเข้ม
16
Delete ใช้กดลบตัวอักษรที่อยู่หลังเคอร์เซอร์
17
Numlock ใช้กดเพื่อใช้ตัวเลข
18
F12 เปิดหน้าต่างการบันทึกพร้อมกับตั้งชื่องาน