ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาระการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     บุคลากร (Peopleware) หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ได้แก่ ผู้ใช้ระบบ ผู้ควบคุมระบบ และผู้ได้รับประโยชน์จากระบบสารสนเทศ บุคลากรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การดำเนินงานเป็นอย่างดีจึงจะสามารถทำให้ระบบสารสนเทศ มีคุณภาพและประสบความสำเร็จในการจัดระบบ


บุคลากร

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2551
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ติดต่อ mike_nokoto_sushida@hotmail.com