ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาระการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     ขั้นตอนการปฎิบัติงาน (Process) หมายถึง การวางแผนปฎิบัติงานในการจัดทำสารสนเทศ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่คิดไว้เพื่อให้การผลิตสารสนเทศมีความสมบูรณ์ และเป็นสารสนเทศที่สามารถนำไปอ้างอิงได้

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2551
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ติดต่อ mike_nokoto_sushida@hotmail.com