ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สาระการเรียนรู้ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี


     คอมพิวเตอร์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่แล้วซึ่งการถือกำเนิดของคอมพิวเตอร์เป็นจุดเริ่มต้นที่นำ
ไปสู่ยุคสารสนเทศ โดยในช่วงแรกคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องคำนวณเท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการพัฒนา
ให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ติดต่อสิ่อสารกันผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทำให้คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2551
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ติดต่อ mike_nokoto_sushida@hotmail.com