ฟังก์ชัน IF

 

 

 
 

 

 

ฟังก์ชัน  IF

ฟังก์ชัน  IF  เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผู้ใช้ Excel  นิยมกันมาก  เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
    เพราะบางครั้งในการคำนวณหนึ่ง ๆ อาจจะต้องใช้การตรวจสอบว่าตรงกับเงื่อนไขที่เราจะให้สูตรคำนวณให้หรือไม่


 


 
ตัวอย่าง

1. การคำนวณระดับผลการเรียนของนักเรียน 8 ระดับ


 
2. คำนวณโอกาสที่จะเกิดฝนตก

หมายเหตุ  ในกรณีที่เงื่อนเป็นตัวอักษรต้องให้อยู่ในเครื่องหมาย  “ .. “

 

 

mushroom.gif

 

จัดทำโดย ครูภาวนา  มุขพรหม และทีมงาน โรงเรียนลิไทพิทยาคม จ.สุโขทัย
Copyright(c)2008 Miss. Pavana Mukpron. All rights reserved.