Google Yahoo

การพิมพ์ตัวยก


วิธีการกำหนดตัวอักษรยกและตัวอักษรห้อย มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกข้อความที่ต้องการทำอักษรยก หรืออักษรห้อย
2. เลือกคำสั่ง รูปแบบ
3. เลือกคำสั่ง แบบอักษร จะปรากฎกรอบโต้ตอบ แบบอักษร
4. คลิกเมาส์ ที่แท็บ แบบอักษร
5. คลิกเมาส์ เลือกว่าจะให้อักษรเป็นแบบตัวยก หรือตัวห้อยในกรอบ ลักษณะพิเศษ โดย
6. ต้องการอักษรตัวยก เช่น ทำได้โดย คลิกเมาส์ ให้เกิดเครื่องหมายถูกที่หน้าตัวยก
    ต้องการอักษรตัวห้อย เช่น ทำได้โดย คลิกเมาส์ ให้เกิดเครื่องหมายถูกที่หน้าตัวห้อย
7. ดูตัวอย่าง ตัวยก - ตัวห้อย จากกล่องแสดงตัวอย่าง
8. คลิกเมาส์ ที่ปุ่ม ตกลง

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page3/page3-9.jpg

 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10


สงวนสิขสิทธิ์ © 2551 Microsoft Word Online

ชื่อเต็มของจังหวัดกรุงเทพฯ
ประวัติและวิธีการทำฝนหลวง
ประวัติของวันปีใหม่
น้ำมันที่เราใช้มันมาจากไหน

 คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์
ของเรา ?

มีเนื้อหาครบถ้วนมีประโยชน
เนื้อหากำลังดีใช้งานได้จริง
เนื้อหาพอสมควรเหมาะสม
เนื้อน้อยแต่ยังพอใช้งานได้
เนื้อหาต่ำประโยชน์้น้อยมาก