Google Yahoo

 เครื่องมือรูปวาดประกอบด้วย

 

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-16.jpg

คำสั่งรูปวาด

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-19.jpg

เลือกวัตถุ

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-17.jpg

หมุนอิสระ

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-32.jpg

เส้น

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-18.jpg

ลูกศร

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-20.jpg

สี่เหลี่ยม

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-21.jpg

รูปไข่

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-22.jpg

กล่องข้อความ

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-23.jpg

แทรกข้อความศิลป์

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-24.jpg

เติมสีพื้น

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-25.jpg

เติมสีเส้น

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-26.jpg

เติมสีตัวอักษร

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-27.jpg

ลักษณะเส้น

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-28.jpg

ลักษณะเส้นประ

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-29.jpg

ลักษณะลูกศร

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-30.jpg

เงา

http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/Online_Word/pic_page7/page7-31.jpg

3 มิติ

 

 


 

 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 


สงวนสิขสิทธิ์ © 2551 Microsoft Word Online

ชื่อเต็มของจังหวัดกรุงเทพฯ
ประวัติและวิธีการทำฝนหลวง
ประวัติของวันปีใหม่
น้ำมันที่เราใช้มันมาจากไหน

 คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์
ของเรา ?

มีเนื้อหาครบถ้วนมีประโยชน
เนื้อหากำลังดีใช้งานได้จริง
เนื้อหาพอสมควรเหมาะสม
เนื้อน้อยแต่ยังพอใช้งานได้
เนื้อหาต่ำประโยชน์้น้อยมาก