หน้าแรก การทำงานของอินเตอร์เน็ต บริการบนอินเตอร์เน็ต ออนไลน์อย่างปลอดภัย แบบทดสอบ

การบริการบนอินเตอร์เน็ต

การบริการบนอินเตอร์เน็ต

การบริการต่างๆ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

          บริการด้านการรับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็น

         บริการด้านการติดต่อสื่อสาร

          บริการการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล

          บริการค้นหาข้อมูล

          บริการข้อมูลมัลติมีเดีย                                                  

ด้านรับส่งข่าวสาร

บริการด้านการับส่งข่าวสารและแสดงความคิดเห็น

         ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

          Mailing List

          นิวส์กรุ๊ป (Newsgroup) หรือยูสเน็ต (UseNet)

          การสนทนา (Talk)

ด้านการติดต่อสื่อสาร

 

บริการด้านการติดต่อสื่อสาร

          การขอเข้าใช้ระบบจากระยะไกล(Telnet)

         The Internet Telephone และ The Videophone

การถ่ายโอนข้อมูล

บริการการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลมี 2 ลักษณะ คือ

          การอัปโหลด (Upload)

         การดาวน์โหลด (Download)

                                                                                      TOP

การค้นหาข้อมูล

บริการค้นหาข้อมูล

          อาร์คี (Archie)

          โกเฟอร์ (Gopher)

          Veronica

          เวส (Wide Area Information Server-WAIS)

                   SearchEngine

ข้อมูลมัลติมีเดีย

บริการข้อมูลมัลติมีเดีย

สามารถนำเสนอข้อมูลมัลติมีเดียที่แสดงได้ทั้งตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งมีอยู่มากมาย และสามารถรวบรวมลักษณะการใช้งานอื่นๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตเอาไว้ด้วย  ทำให้เวิลด์ไวด์เว็บเป็นแหล่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก   โดยการเข้าสู่ระบบเวิลด์ไวด์เว็บ จะต้องใช้โปรแกรมการทำงานที่เรียกว่า เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) เป็นตัวเชื่อมเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ได้รับความนิยมได้แก่ Internet Explorer และ Netscape Navigator

                                                                           กลับด้านบน

จัดทำโดย
นายจักรพงศ์ ตีเมืองสอง,นายกิตติพันธ์ ขันแก้ว,นางสาวนัฏจิรา บุญนำมา,ครูพิสมัย ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
e_mail:phisamai2503@hotmail.com
Copyright(c) 2008   Ms.Phisamai  Suppapong All right  reserved