หน้าแรก การทำงานของอินเตอร์เน็ต บริการบนอินเตอร์เน็ต ออนไลน์อย่างปลอดภัย แบบทดสอบ

ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

          ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายเหมือนเครือข่ายโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงเข้าหากันได้ทั่วโลกด้วยเหตุนี้การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จึงกระทำได้ในทุกเครือข่ายทั่วโลก การใช้ประโยน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีมากมาย เช่น      

         ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลกันด้วยตัวหนังสือทางอีเมล์ แชท SMS ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็ว  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง สามารถส่งข่าวสารถึงกันได้ทั่วโลก มีแนวโน้มการขยายตัวและจำนวนผู้ใช้อย่างรวดเร็ว มีความเร็วในการส่งข่าวสารถึงกันได้มากกว่าส่งทางไปรษณีย์ปกติ

           ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ห่างไกลกันด้วยการพูดคุย ผ่านทางโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต หรือวอยซ์เมล์ ซึ่งราคาถูกกว่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ การสนทนาแบบเชื่อมตรง ผู้ใช้งานบนเครือข่ายสามารถคุยกับคนอื่นในลักษณะโต้ตอบกันผ่านทางจอภาพและแผงแป้นพิมพ์อักขระ การพูดคุยผ่านทางตัวหนังสือมีความชัดเจนและเข้าใจกันได้

           รับส่งแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์

         รับรู้ข่าวสาร ข่าวประจำวัน สรุปข่าว ตรวจสภาพอากาศ ราคาหุ้น ข้อมูล หลายๆ อย่างได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

         ค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่อยากรู้ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานราชการ ข้อมูลของบริษัทในประเทศและต่างประเทศ การค้นหาข้อมูล คอมพิวเตอร์มีแฟ้มข้อมูลจำนวนมาก ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่สะสมและเก็บจากหลาย ๆ ผู้ใช้ และมีบางส่วนที่ต้องการเผยแพร่โดยไม่คิดค่าเอกสารหนังสือหรือแม้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนมากได้รับการจัดเก็บและเผยแพร่แก่ผู้สนใจที่อยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้งานทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เจ้าของอนุญาตให้สำเนา มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สนใจเฉพาะด้านกันมาก เมื่อมีกลุ่มก็มีการรวบรวมข้อมูลและเก็บไว้เผยแพร่ระหว่างกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลแล่งใหญ่มาก

        ให้ประโยชน์ทางการศึกษา เผยแพร่บทความ งานวิจัย รายงาน ตั้งกระทู้ถามตอบปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีเสวนา

        สั่งซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคต่างๆ ซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้อหนังสือ ซีดีเพลง อาหาร ได้อย่างสะดวกไม่ต้องเดินทาง โดยใช้บัตรเครดิต เงินอีเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการชำระเงินแบบอื่นๆ

       นำโปรแกรมมาทดลองใช้ฟรี

       ซื้อโปรแกรมได้อย่างสะดวกและประหยัด

      ปรับปรุงโปรแกรมที่มีอยู่ให้ทันสมัย โดยการดาวน์โหลดไฟล์จากผู้ผลิตโดยตรง

      เป็นเครื่องมือทำมาหากิน ทำเว็บไซต์เชิงพาณิชย์สำหรับขายสินค้า หรือบริการ โดยไม่มีวันหยุดราชการ

      เปิดโลกทัศน์ด้วยข้อมูลที่แปลกใหม่ จากการอ่านข่าว กระทู้ อีเมล์ กระดานข่าว บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการจัดตั้งกระดานข่าวมากกว่า 2000 กลุ่ม ทุก ๆ วันจะมีผู้ส่งข่าวสารกันผ่านกระดานข่าว กระดานข่าวส่วนใหญ่แบ่งเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สนใจดนตรีก็มีการฝากเพลงหรือเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มไทยกรุ๊ป กลุ่มผู้สนใจจักรยาน

       หาคำปรึกษาจากคนอื่น โดยการตั้งกระทู้ หรือใช้กระดานเสวนา

      ทำธุรกรรมทางธนาคาร ถามยอดบัญชี ขอ Statement โอนเงิน ฯลฯ

      ประมูลสินค้า

     โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตนเอง บริษัท หรือองค์กรให้คนทั่วโลกได้รู้

      ใช้เพื่อความบันเทิง เล่นเกมส์ (เล่นคนเดียว หรือเล่นกับคนอื่นหลายๆ คนพร้อมกัน) ฟังเพลง ดูมิวสิกวีดีโอ อ่านเรื่องขำขัน ฯลฯเกมและนันทนาการ มีการเล่นเกมแบบเครือข่าย เกมที่รู้จักกันดีคือเกมเอ็มยูดี ( Multi User Dungeon: MUD) เกมที่ผจญภัยต่างๆ ที่เล่นในเครือข่ายมีการสนทนาโต้ตอบกันในระยะห่างไกล

 

จัดทำโดย
นายจักรพงศ์ ตีเมืองสอง,นายกิตติพันธ์ ขันแก้ว,นางสาวนัฏจิรา บุญนำมา,ครูพิสมัย ศุภพงษ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
e_mail:phisamai2503@hotmail.com
Copyright(c) 2008   Ms.Phisamai  Suppapong All right  reserved