องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการสร้างงานมัลติมีเดีย คือการสร้างผลงาน เมื่อเข้าเยี่ยมชมผลงานเกิดความชื่นชม น่าติดตามและเกิดความประทับใจ การสร้าง Animation เพื่อนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่ได้เรียนรู้มาทำการสร้างเป็นออบเจ็กต์ในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งสามารถทำได้หลายๆวิธี เช่น Frame by Frame คือการนำออบเจ็กต์หรือภาพหลายๆภาพมาต่อกันเป็นผลงาน Animation , Motion Tweening คือ การสร้างแอนิเมชั่นให้มีการเคลื่อนไหว , Tweening Shape คือ ใช้กับออบเจ็กต์ตั้งแต่ 2 ชิ้นและต้องการแปลงจากชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่งได้ ,Guide Layer คือ ต้องการสร้างแอนิเมชั่นให้เคลื่อนไหวไปตามเส้นไกด์ , Mask Layer คือ ต้องการสร้างผลงาน Animation ในลักษณะเหมือนกับมีแสงไฟกำลังหมุนและส่งลงบนภาพ

ศึกษาเนื้อหา

ตัวอย่างการใช้งาน
การใช้คำสั่ง Frame By Frame สาธิต ฝึกทักษะ
การใช้คำสั่ง Tween Motion สาธิต ฝึกทักษะ
การใช้คำสั่ง Tween Shape สาธิต ฝึกทักษะ
การใช้คำสั่ง Mask Layer สาธิต ฝึกทักษะ
การใช้คำสั่ง Guide Layer สาธิต ฝึกทักษะ