E-TECH
HOME
E-MAIL
ทดสอบก่อนเรียน
โมดูลที่1.1
โมดูลที่1.2
โมดูลที่1.3

    
  วัตถุประสงค์ทั่วไป

        1.รู้จักความหมายและส่วนประกอบของกาต้มน้ำไฟฟ้า
        2.เข้าใจหน้าที่ของของกาต้มน้ำไฟฟ้า
        3. เข้าใจหลักการทำงาน
ของกาต้มน้ำไฟฟ้า     
        4. ทราบถึงการใช้งานของกาต้มน้ำไฟฟ้า

      วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

      1. บอก ความหมายของกาต้มน้ำไฟฟ้าได้
      2. บอกประเภทของกาต้มน้ำร้อนได้
      3. บอกส่วนประกอบของกาต้มน้ำไฟฟ้าแต่ละประเภทได้
      4. อธิบายหลักการทำงานของกาต้มน้ำไฟฟ้าแต่ละประเภทได้
      5. อธิบายข้อแนะนำในการใช้งานกาต้มน้ำไฟฟ้าได้


         เนื้อหาสาระ

ความหมายกาต้มน้ำไฟฟ้า
กาน้ำร้อนเป็นอุปกรณ์ต้มน้ำ โดยมีอุปกรณ์ให้ความร้อนหรือแผ่นความร้อนให้ความร้อนในการต้มน้ำ โดยปกติกาต้มน้ำไฟฟ้าถูกออกแบบให้สามารถทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือดประมาณ 100 องศาเซ็นเซียส
หรือ 2112องศา ฟราเร็นไฮด์


ประเภทของกาต้มน้ำร้อน
กาต้มน้ำร้อนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดใช้น้ำเป็นสื่อ
2. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดธรรมดา
3. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
4. กาต้มน้ำชนิดอัตโนมัติแบบปล่อยน้ำด้วยแรงกดอากาศ

     1. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดใช้น้ำเป็นสื่อไฟฟ้า

กาต้มน้ำแบบนี้ลักษณะเหมือนกับกาต้มน้ำที่ใช้บนเตาไฟพร้อมปลั๊กออกมา
เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป

    1.1 อุปกรณ์ทำความร้อน

                  อุปกรณ์ทำความร้อนมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะ(Sheet Metal) ทำด้วยอลูมิเนียมที่เป็นวงกลมวางซ้อนกกัน โดยมีฉนวนไฟฟ้า
            ที่มีพลาสติกคั่นอยู่ ส่วนที่ขั้วไฟฟ้าจะต่อเข้ากับแผ่นอะลูมิเนียม แล้วแล้วต่อออกมาวงจรภายนอก

       1.2หลักการทำงาน
กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดใช้น้ำเป็นสื่อไฟฟ้า
การน้ำร้อนนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมือระดับน้ำในกาสูง สูงถึงอุปกรณ์ทำความร้อน โดยเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นความร้อนและน้ำจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งจะทำให้
โมเลกุลของน้ำสั่น ตามปริมาณของกระไฟฟ้าที่ไหลผ่านส่งผลทำให้น้ำร้อน

     2. กาน้ำร้อนไฟฟ้าชนิดธรรมดา(Non-Automatic Electric Pots)
าน้ำร้อนไฟฟ้าชนิดนี้ส่วนสำคัญที่ทำให้น้ำร้อนนั่นคือลวดความร้อน(Heater)
โดยที่ลวดความร้อนนี้จะร้อนทันทีเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ขดลวดความร้อน

   2.1 ส่วนประกอบของกาต้มน้ำร้อนแบบธรรมดา
1.ฝากา
2.หูจับ
3.ตัวกา
4. ฐานกา
5. สายปลั๊ก
 
      2.2 ลวดความร้อน

         ลวดความร้อนของกาต้มน้ำไฟฟ้าแบบนี้มีแบบปิดกับแบบกึ่งปิดทำหน้าที่ให้ความร้อน กึ่งผ่านโครงของกาทำให้น้ำร้อน


แผ่นความร้อนแบบกึ่งปิด
ลวดความร้อนแบบกึ่งปิดทำด้วยลวดนิโครมชนนิดแบนทับบนไมก้า
และหุ้มด้วยแผ่นไมก้าหน้าหลังอีกสองแผ่น

         ส่วนลวดความร้อนแบบปิดทำมาจากลวดนิโครมที่ห่อหุ้มด้วยผงแมกนีเซียมออกไซดและหุ้มด้วยท่อโลหะอีกชั้นหนึ่ง
         ลวดความร้อนจะถูกดันโค้งงออยู่ที่ด้านล่างของกาต้มน้ำและจะต่อขั้วออกมาน

มื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดความร้อนจะทำให้ลวดความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ
และความร้อนจะถูกถ่ายเทไปให้กับน้ำจนอุณหภูมิของน้ำสูงสุดถถึงจุดเดือด
ถ้าน้ำเดือดแล้วยังไม่ดึงปลั๊กออกน้ำจะเดือดต่อไปเรื่อยๆจนระเหยเป็นไอหมด


ข้อควรระวัง การใช้กาต้มน้ำชนิดนี้ต้องระวังไม่ให้ระดับน้ำต่ำกว่าลวดความร้อน อาจเกิดการเสียหายได้เพราะลวดความร้อนถูกออกแบบใช้กับน้ำเท่านั้น

       3. กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automatic Electric Pots)
                 กาต้มน้ำร้อนชนิดนี้จะมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของน้ำให้เป็นไปตามที่ต้องการ จะมีหลอดไฟบอกสภาวะการทำงานด้วย
   

          3.1ส่วนประกอบที่สำคัญ กาต้มน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

          อุปกรณ์ทำความร้อน(Heating element)


ุปกรณ์ให้ความร้อนหรือฮีตเตอร์ของกาต้มน้ำแร้อนชนิดนี้มีทั้งปิดและกึ่งปิดไม่ว่าจะเป็นฮีทเตอร์ แบบใดก็ตามที่ใช้กับกาต้มน้ำนี้จะถูกออกแบบสำหรับต้องทำงานกับน้ำโดยต้องมีน้ำอยู่ในกาตลอดเวลา
ถ้าปล่อยให้น้ำแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนด ก็อาจเป็นผลทำให้ฮีทเตอร์เสียหายได้

อุปกรณ์การควบคุมอุณหภูมิของกาน้ำร้อนชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไบเมทอลลิค (Bi- metallic) ซึ่งทำมาจากกโลหะสองชนิดที่มีอัตราการขยายตัวไม่เท่ากันมายึดติดแนบแน่นเข้าด้วยกัน เมื่อแผ่นไบเมทอลลิคได้รับความร้อนจะเกิดการงอตัวมาควบคุมคอนแทค(Contact)
ในการตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านฮีทเตอร์

หลอดไฟนี้ทำหน้าที่แสดงให้ทราบถึงการทำงานของกาต้มน้ำร้อนว่าทำงาน หรือตัดการทำงานหรือเป็นการแสดงถึงน้ำในกาที่ต้มมีอุณหภูมิถึงจุดที่ต้องการแล้ว

     3.2 หลักการทำงาน

มื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหน้าสัมผัส (Contact) ที่ต่อนุกรมกับขดลวดความร้อน (Main Heater) ในช่วงนี้น้ำจะยังมีอุณหภูมิต่ำทำให้หน้าสัมผัสยังแตะกันอยู่ เมื่อเวลาผ่านไปกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน จะทำให้เมนฮีทเตอร์เกิดความร้อนขึ้นและส่งผ่านความร้อนไปยังน้ำทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นในขณะ ที่เมนฮีทเตอร์ทำงาน หลอดไฟแสดงสภาวะการทำงาน(หลอดHeat) ที่ต่อขนานกับเมนฮีทเตอร์จะสว่าง แสดงให้ทราบว่าเมนฮีทเตอร์กำลังทำงานให้ความร้อนอยู่
   มื่ออุณหภูมิของน้ำถึงจุดที่ตั้งไว้(ประมาณ 80-100องศาเซลเซียส) จะทำให้แผ่นไบ-เมทอลิค
โค้งงอตัวผลักดันให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกันตัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเมนฮีทเตอร์

แต่กระแสไฟฟ้ายังคงไหลผ่านลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิ(Warm Heater)
จากนั้นจะไหลไปยังเมนฮีทเตอร์จนครบวงจร

      ขณะที่กระแสไหลผ่านเมนฮีทเตอร์ในสภาพเช่นนี้เมนฮีทเตอร์จะไม่ทำงานเพราะเมนฮีทเตอร์
มีค่าความต้านทานน้อยกว่าลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิมาก ดังนั้นแรงดันจึงตกคร่อมที่ลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิเกลือบทั้งหมด
ส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำคงที่ตลอดเวลา

่                  ส่วนของหลอดไฟแสดงการทำงาน หลอดไฟแสดงสภาวะทำงาน(หลอดHeat)จะดับเพราะแรงดันตกคร่อมเมนฮีทเตอร์ไม่เพียงพอ                   แต่หลอดบอกสภาวะของลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิของน้ำ(หลอดWarm)                   จะสว่างเพราะแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมมากพอที่ทำให้หลอดสว่าง

                                                         HOME             NEXT

 

MDEC: Multimedia Development of Education Cnter
                                                                                            รียบเรียงเนื้อหาโดย อาจารย์อัจฉรา พลายเวช
                                                                                       ออกแบบพัฒนาบทเรียนโดย ยุทธนา สุวรรณลักษณ์
                                                                                                           Yut.suw@chaiyo.com m