มาตราตัวสะกดแม่ กบ  คำที่ประสมกับสระต่าง ๆ และมี บ เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี ป พ ภ ฟ เป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงเหมือน บ สะกด เช่น ลบ รูป ลาภ ภาพ ยีราฟ เป็นต้น

เพลงมาตราแม่ กบ

            บ ใบไม้ ป ปลา พ พาน                 ฟ ฟัน ภ สำเภา สหาย
ห้าตัวนั้นร่วมเป็นเพื่อนตาย                        มอบกายใจไว้เคียงคู่กัน
            ล้วนต่างพึ่งซึ่งกันและกัน                มาช่วยกันเปล่งเสียงให้ดี
มีอยู่ในมาตราของไทย                              มามาเรียนมาตราแม่กบ อบ อบ อบ อบ


เพลงมาตราแม่กบ
(ทำนองเพลงตบแผละ)

                   จับกบ ตะปบ ประจบ         เสียงดังอบ อบ อบ อบ
                เห็น บ สะกดที่ใด                         ไม่ต้องสงสัย นั่นคือแม่กบ
     ประสพ ถูกสาป ก่อบาป                 มีลาภ แม่กบ อบ อบ
                ดูซิ ยีราฟ นั่นไง                           คำเหล่านี้ไซร้ เหมือน บ สะกด


ตัวอย่างคำบวบ


หลับ


กบ


กราบ


ถีบ