มาตราตัวสะกดแม่ กน คือคำที่ประสมสระต่าง ๆมี น เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกด

เพลงมาตราแม่ กน
ทำนอง JOEY
            ตัวสะกดมาตราในแม่ กน                            อย่าสับสน หกตัว จำไว้
มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป                                    น หนูไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา
เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์                               บนถนน สับสน จลาจล
เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน                                   บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร


ตัวอย่างคำบ้าน


จาน


หิน

พาน


ฝัน