อนิยมสรรพนาม

 

คือ   คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่ไม่กำหนดแน่นอนมักใช้ในประโยคบอกเล่าธรรมดา   ได้แก่คำว่า   ใคร   อะไร    ที่ไหน

ดังตัวอย่าง

ถ้าใครโทรศัพท์มาหาฉัน   เธอช่วยบอกด้วยว่าฉันไปต่างจังหวัด

อะไรฉันก็กินได้ทั้งนั้น

ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนทุกคนก็รักเขา
                                                                                          กลับหน้าก่อน    กลับหน้าหลัก