คำสันธาน

 

  คำสันธาน      แปลว่า    การต่อ    เครื่องต่อ     คำสันธาน   หมายถึง   คำที่ใช้เชื่อมข้อ

ความหรือประโยคให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน   หรือใช้เชื่อมความให้สละสลวย  คำสันธาน

แบ่งเป็นพวก   ๆ ตามลักษณะของเนื้อความที่ใช้เชื่อมดังนี้คือ 

เชื่อมความที่ขัดแย้งกัน

         ๑.เชื่อมความที่คล้อยตามกัน    ได้แก่คำว่า  และ   พอ.....  ก็   ทั้ง..... และ   กับ    ฯลฯ   เช่น

ฉันและเขาคู่หูกัน

คุณกับเขารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไร

พอเขากลับมาถึงบ้านก็รีบอาบน้ำทันที

ทั้งเขาและฉันเคยเรียนที่โรงเรียนนี้

 

เชื่อมความที่ขัดแย้งกัน

  ๒.เชื่อมความที่ขัดแย้งกัน   ได้แก่คำว่า   แต่  กว่า....ก็  ถึง.....ก็  ฯลฯ  เช่น

ฉันชอบดื่มนม   แต่   เขาชอบดื่มกาแฟ

ถึงเขาจะเกเร  เขาก็รักเพื่อน

กว่าคุณพ่อจะกลับมาถึงบ้าน   ลูกๆ  ก็ข้านอนแล้ว
 

 

  

กลับหน้าก่อน  หน้าต่อไป