สามานยนาม

สามานยนาม    คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อ   คน    สัตว์    สิ่งของ    สถานที่ทั่วๆไป

เช่น

เด็กกำลังเล่นอยู่ในสวนสาธารณะ

ฉันเป็นคนไทย

เขาชอบอ่านหนังสือ

วิสามานยนาม

วิสามานยนาม    คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อ   คน   สัตว์     สิ่งของ    สถานที่โดยเฉพาะ

เจาะจงลงไป   เช่น

ด.ช.อธิภู   กำลังเล่นอยู่ในสวนจตุจักร

ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เขาชอบอ่านเรื่องสามก๊ก                                                         
กลับหน้าก่อน    หน้าต่อไป