คำในภาษาไทย

 

คำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ    (สามานยนาม)

คือ   คำนามที่ใช้แสดงชื่อหมวดหมู่ของคน    สัตว์     สิ่งของ    สถานที่    มักประกอบหน้าคำนาม   เช่น

พวกผู้ร้ายแพ้พวกพระเอก

มีกองขยะอยู่หน้าบ้านของเธอ

ฝูงนกบินในอากาศ

โขลงช้างเดินเข้าเพนียด 

                                                                กลับหน้าก่อน    หน้าต่อไป