๔.๔ ประมาณวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกจำนวน หรือปริมาณ เช่น มาก,ทั้งหมด,บ้าง,แรก ฯลฯ

ตัวอย่าง

 

วิชัยทำงานทั้งห้าวัน วันละ ชั่วโมงทุกวัน๔.๕
นิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงความชี้เฉพาะ บอกกำหนดแน่นอน เกี่ยวกับสถานที่ เช่น นี่, นั้น,นี้,โน้น เหล่านี้ เกี่ยวกับความหมาย เช่น นี่เอง,แท้จริง,แน่นอน ฯลฯ

ตัวอย่าง

 

สัตว์เหล่านี้จะกลายเป็นเหยื่อของเจ้าเสือนั้น


เธอต้องได้รับรางวัลนี้แน่นอน


๔.๖
ปฤจฉาวิเศษณ์ คือคำวิเศษณ์ที่แสดงคำถามหรือความสงสัย เช่นอะไร,ไหน,

ทำไหม,อย่างไร,กี่ ฯลฯ
ตัวอย่าง

 

กล่องนี้ไว้ใส่อะไร


ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่