คือ คำที่ใช้เชื่อมข้อความติดต่อเป็นเรื่องเดียวกัน ทำให้ประโยคสละสลวยและมีความหมายชัดเจนขึ้น
หน้าที่ของคำสันธาน มีดังนี้้

๖.๑ สันธานใช้เชื่อมคำ

ตัวอย่าง

 

สุดาชอบวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์


แม่ค้าขายผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์


๖.๒ สันธานใช้เชื่อมประโยค

ตัวอย่าง

 

ฉันกินข้าว แต่น้องกินก๋วยเตี๋ยว


เขานอน หรือเขาทำงาน


๖.๓
สันธานใช้เชื่อมความ

ตัวอย่าง

 

เขาอยากจะช่วยเหลือเธอ แต่เธอไม่ขอร้อง ฝ่ายเธอก็อยากให้เขาช่วยแต่ก็เกรงใจไม่กล้าออกปากบอกเขาเสียที


 

ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่เมืองไทย  เขาขยันหมั่นเพียรไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจึงร่ำรวย  จนเกือบจะซื้อแผ่นดินไทยได้ทั้งหมดแล้ว  เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายจงตื่นเถิด  จงพากันขยันทำงานทุกชนิดเพื่อจะได้รักษาผืนแผ่นดินของไทยไว้