๕.๒.๒ บุพบทนำหน้าที่เป็นเจ้าของ

เช่น แห่ง,ของ ฯลฯ

ตัวอย่าง

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ไทย


ลูกของเธอเรียนเก่งมาก


๕.๒.๓ บุพบทนำหน้าบอกลักษณะ

เช่น ด้วย,กับ,แก่,ต่อ ฯลฯ

ตัวอย่าง

 

สุนัขกินข้าวด้วยปาก


 

เขาบริจาคเลือดแก่เพื่อน


๕.๒.๔ บุพบทนำหน้าคำบอกเวลา

เช่น เมื่อ,ตั้งแต่,กระทั่ง,จน ฯลฯฃ

ตัวอย่าง

 

น้องกลับบ้านตั้งแต่บ่าย๕.๒.๕ บุพบทนำหน้าคำบอกสถานที่

เช่น ที่,ใน,เหนือ,ใกล้ ฯลฯ

ตัวอย่าง

 

พ่อจอดรถใกล้ธนาคาร๕.๒.๖ บุพบทนำหน้าคำบอกประมาณ
ช่น ตลอด,เกือบ,ทั้ง,ราว ฯลฯ

ตัวอย่าง

 

น้ำเต็มคลองนี้ตลอดปี