คือ  คำที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงมาแล้ว  เพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำอีก  เช่นคำว่า ฉัน,เรา,ดิฉัน,กระผม,กู,คุณ,ท่าน,ใต้เท้า,เขา,มัน,สิ่งใด,ผู้ใด,นี่,นั่น,อะไร,ใคร,บ้าง ฯลฯ
คำสรรพนามแบ่งเป็น จำพวก ดังนี้

๒.๑ บุรุษสรรพนาม คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามในการพูดจากัน แบ่งเป็น ๓ พวก คือ
. บุรุษที่ ๑ หมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้พูด เช่น ฉัน,ผม,เรา,ดิฉัน,ข้าพระเจ้า ลฯ
๒. บุรุษที่ ๒ หมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้ฟัง เช่น เธอ
,คุณ,ท่าน,ใต้เท้า,พระองค์ ฯลฯ
๓. บุรุษที่ ๓ หมายถึงคำสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้ที่พูดถึง หรือสิ่งที่กล่าวถึง เช่น เขา
,มัน,ท่าน,หล่อน,พระองค์ ฯลฯ

ตัวอย่าง

 

ฝากคุณบอกท่านด้วยนะครับว่า ผมมาหา


เธอมาพรุ่งนี้สิ วันนี้เราไม่อยู่บ้าน


๒.๒ นิยมสรรพนาม คือ คำสรรพนามที่แสดงความชี้เฉพาะเจาะจง ได้แก่ นี่,นั้น,โน่น ฯลฯ

ตัวอย่าง


 

 

ฉันอยู่นี่สบายกว่าอยู่โน่น


นี่คือหนังสือที่ยายของฉันชอบ๒.๓
 นิยมสรรพนามคือ คำสรรพนามที่ใช้เป็นคำถาม เช่น ใคร,ไหน,อะไร ฯลฯ
ตัวอย่าง

 

ใครเป็นเจ้าของสมุดเล่มนี้


เมื่อเช้าคุณทำอะไรที่ร้านค้า