ปิดตาตีหม้อ

จำนวนผู้เล่น :     ไม่เกิน 10 คน
อุปกรณ์ :            ท่อนไม้ขนาดพอเหมาะมือยาวพอสมควรหม้อดิน 1 ใบ
วิธีเล่น :              
การเล่นจะมีการคัดตัวผู้เล่นทีละคนโดยการปิดตาผู้ถูกปิดตาจะถือไม้เพื่อเดินไปถึงจุดที่วางหม้อต้องตีลงไปทันที ห้ามใช้มือหรือไม้ควานหา ถ้าหม้อดินไม่มีก็อาจเปลี่ยนเป็นปี๊บแทนก็ได้