รีรีข้าวสาร

จำนวนผู้เล่น:     ไม่จำกัดจำนวน
วิธีเล่น :           จับไม้สั้นไม่ยาวให้ผู้เล่น 2 คน ยืนเอามือประสารกันเหนือศีรษะเป็นประตูโค้ง คนอื่นๆเกาะไหล่กันลอดใต้โค้งไปเรื่อยๆ 2 คน ที่เป็นประตูจะร้องเพลง ประกอบเวลาลอดใต้โค้ง หัวแถวจะต้องเดินอ้อมหลังคนที่เป็นประตูครั้งละคน เมื่อจบเพลงจะกระตุกแขนลงกั้นคนสุดท้ายให้อยู่ระหว่างกลาง คัดออกไป คนข้างหลังต้องระวังตัวให้ดี มิฉะนั้นตนเองต้องออกจากการเล่น ต้องผ่านให้ได้หมดทุกคนจึงจะจบเกม
บทร้องประกอบ :
                     “ รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน
                            เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้ ”