หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

             

สำนวน

 

 
 
 
 
 

    กบในกะลาครอบ

 

                             กบ   หนึ่งประดุจได้    ผู้ตน

                       ใน    ทิฐิของตน   อยู่ไซร้

                      กะลา   ครอบมืดมน    ปิดคั่น จินตนา

                      ครอบ  หยิ่งความคิดให้  ไป่กว้างโลกทัศน์

       ที่มา    มาจากคนที่ไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น อยู่แต่ในบ้านเหมือนกบที่โดนครอบด้วยกะลา

                           

                                       ภาพโดย

                        อารยา  แซ่หาน     จินตรา  เลิศชัยเพ็ช      
               หทัยชนก  มงคลวิริยะ      บุศรา  มโนประสิทธิ
                              
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

 

                         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                         1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                        แขวงยานนาวา เขตสาทร
                           กรุงเทพมหานคร 10120