หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

 

   
 
   
 
 
 
 

    กระต่ายหมายจันทร์

 

 

 ความหมาย   ชายที่หลงรักหญิงที่สูงกว่าตนและไม่มีทางทีความรักจะสมหวัง

   ที่มา    กระต่ายคือชายที่มีฐานะต่ำต้อย  ส่วนดวงจันทร์คือ  หญิงงามผู้สูงศักดิ์

                  กระต่ายหมายมุ่งได้   ดวงเดือน

                  ตัวต่ำสกุลเหมือน      ไพร่น้อย

อย่าคิดคู่สูงเฟือน   สุดฝั่ง แสวงนา

      อย่าใฝ่สูงจักด้อย  ดักเดี้ยเสียตน            

ภาพโดย
นางสาว ธิดา  มงคลแสงจันทร์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทั

 

 

                            โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                              1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                             แขวงยานนาวา เขตสาทร
                            กรุงเทพมหานคร 10120