หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

 

ขว้างงูไม่พ้นคอ

 

       หมายถึง ทำอะไรแล้วผลร้ายย้อนกลับมาสู่ตัวเอง

       ที่มา งูมีลำตัวยาวจึงม้วนรัดเหยื่อได้ง่าย ถ้าจับงูขว้างออกไปไม่พ้นตัว มันอาจแว้งมารัดคอคนขว้างได้

   จะขว้างงูดูถูกอสรพิษ      มันจะผิดพ้นคอไปข้างไหน

แยบคายของเจ้าข้าเข้าใจ          จูงมาจูงไปเป็นคนกลาง

            (ไกรทอง ตอนวิมาลาต่อว่าไกรทอง เมื่อไกรทองตามลงไปขอคืนดี)

        

 

 

 

                                  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                                 1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                                  แขวงยานนาวา เขตสาทร
                                   กรุงเทพมหานคร 10120