หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

 
 

เขียนเสือให้วัวกลัว

 

 หมายถึง    ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม เปรียบทียบโดยวาดรูปเสือให้วัวดู

              เขียนเสือเสือกส่งให้    วัวกลัว

วัวเพ่งเสือเส้นมัว                       บ่สะดุ้ง

เฉกชนโอ่อวดตัว                       โตขู่  เอาแฮ

เขาทราบโอ่อวดฟุ้ง                    เฟื่องรู้ฤๅเกรงใจ

 

                            ภาพโดย 

                        น.ส.ณัฏยา  เปี่ยมสะอาด
                   น.ส.จุฑาภรณ์  มนูสุทธิพงศ์ 
                      ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย
 

 

 

                             โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                              1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                              แขวงยานนาวา เขตสาทร
                              กรุงเทพมหานคร 10120