หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

 

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

 

       งามสิ่งใดแม้ยากลำบากนัก     อุปสรรคหนักหนาที่กีดขวาง
แสงปลายฝันรำไรไม่เห็นทาง      จะก้าวย่างไปถึงฝันได้อย่างไร
    มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างที่สุด      ให้เรารุดข้ามผ่านไปจนได้
คือพยายามจงท่องจำให้ขึ้นใจ       ถึงฝั่งฝันสำเร็จได้เพราะพยายาม

 

                                      ภาพโดย
                      น.ส.ณัฐวดี  วัฒนะสุวรรรกร
                      น.ส. วราภรณ์  พีชาพันธุ์
                       โรงเรียนสตรศรีสุริโยทัย

 

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120