หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

 

 จับปลาสองมือ

 

  ความหมาย  ทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจไม่สำเร็จสักอย่าง

     ที่มา      การจับปลาต้องจับที่ละตัวโดยใช้สองมือจับให้มั่น ถ้าจับพร้อมกันด้วยมือข้างละตัว ปลาอาจหลุดมือไปทั้งสองตัว

      อย่าจับปลาสองหัตถ์จะพลัดพลาด   จับให้ลงคงให้ขาดว่าเป็นผัว

  จึงนับว่าคนดีไม่มีมัว                        ถ้าชายชั่วร้างไปมิใช่ชาย

                                                              (สุภาษิตสอนหญิง)

ภาพโดย
ชาริณี  วงษ์คำอุต
อัจฉรา   แซ่เฮ้ง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทั

 

 

                              โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                                  1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                              แขวงยานนาวา เขตสาทร
                             กรุงเทพมหานคร 10120