หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

 

 

เฒ่าหัวงู

 

   หมายถึง   ชายแก่เจ้าเล่ห์ ชอบหลอกเด็กสาวๆ

    ที่มา     งูเป็นสัตว์มีพิษอยู่ที่หัว หัวงูหมายถึงเล่ห์เหลี่ยม

 

 

 

                             โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                           1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                           แขวงยานนาวา เขตสาทร
                          กรุงเทพมหานคร 10120