หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

  สำนวน

 

ดินพอกหางหมู

 

ที่มา     ดินพอกหางหมูนั้น มาจากการสังเกตพฤติกรรมของหมู  โดยปกติของหมูมักจะชอบนอนที่มีดิน หรือโคลน ชอบนอนกลิ้งไปกลิ้งมาจนดินติดที่หางของมัน  ถ้ามันไม่สลัดดินที่หางออก  ดินก็จะพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้มันเดินและเคลื่อนไหลลำบาก  และเป็นที่มาของดินพอกหางหมู

ความหมาย    การทำสิ่งใดก็ตาม  ถ้ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะความเกียจคร้าน  ไม่ทำให้สำเร็จเสียโดยเร็ว ปล่อยให้คั่งค้างทับถมมากเข้า  งานก็จะเพิ่มขึ้นทุกที ทำเท่าไหร่ไม่มีเสร็จ  หรือหมายถึง  หนี้สินที่ไปก่อไว้ทีละเล็กทีละน้อยจนมากมาย  ก็เรียกว่าเป็นดินพอกหางหมู เช่นกัน  ดินพอกหางหมู  หมายความในแง่ไม่ดีเท่านั้น การเก็บหอมรอมริบเงินทองจากน้อยให้เป็นมาก  ไม่เรียกว่า ดินพอกหางหมู

หมูปวกเปียกขี้เกียจปัดปลดปล่อย          ดินจากน้อยค่อยมากหนักนักหนา

นอนเกลือกกลิ้งคลุกโคลนคร่ำค้างคา      จนกายาลุกไม่ขึ้นค่อยคลี่คลาย

เปรียบดั่งคนการงานไม่ยอมทำ           เผ้าตรากตรำเมื่อจวนเจียนเวลาหมาย

หากยังทำเช่นนี้ต้องเหนื่อยกาย         สิ้นสบายเพราะดินพอกหางหมู

 

 

ภาพโดย
นางสาว ศศิภา  กาญจนสงคราม
นางสาวอัญญรัตน์  ตั้งผลงาม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

 

                        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                            1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                        แขวงยานนาวา เขตสาทร
                        กรุงเทพมหานคร 10120