หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

 

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

 

\

  ที่มา          จากการกระทำหรือกิริยาอาการของมนุษย์

  ความหมาย     การกระทำอะไรสักอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมดุลกัน   หรือ   ใช้จ่ายทรัพย์ลงทุนไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย  เช่น  ลงทุนเล็กน้อยเพื่อทำงานใหญ่  ซึ่งต้องใช้เงินมากๆ  ย่อมไม่อาจสำเร็จได้ง่าย  ต้องสูญทุนไปเปล่าๆ  เปรียบเหมือนตำน้ำพริกเพียงครกเดียว   เอาไปละลายในแม่น้ำกว้างใหญ่  เมื่อละลายไปก็จะสูญหายไปหมดสิ้น  ไม่ทำให้แม่น้ำเกิดอะไรผิดปกติขึ้น  เสียน้ำพริกไปเปล่า

มนุษย์เราคิดการใหญ่มักลงทุน            ช่วยอุดหนุนทุ่มทุนมหาศาล

เกิดกำหนดอัตรางบประมาณ               ไม่คาดการณ์ล่วงหน้ามุ่งทำไป

ผลที่ได้กลับไม่ได้ดั่งใจคิด               คาดการณ์ผิดงานล่มสุดแก้ไข

ต้องมลายกลายเป็นศูนย์ไม่สมใจ            ภาษิตไทยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเอย

 

 

 

        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
             1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
         แขวงยานนาวา เขตสาทร
          กรุงเทพมหานคร 10120