หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

 

น้ำขึ้นให้รีบตัก

 

      ที่มา    ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ

    ความหมาย     มีโอกาสดีควรรีบทำ

  มีโอกาสอย่าปล่อยให้ผ่านเลย       อย่าทำเฉยไม่คิดจะไขว่คว้า

  กาลเวลาหมุนไปไม่คอยท่า         มัวชักช้าควรรีบทำอย่าทิ้งนาน

  ดังสำนวนน้ำขึ้นให้รีบตัก              ควรจะชักนำโอกาสที่ผันผ่าน

 ไม่ปล่อยผ่านเลยไปดั่งวันวาน          รีบทำการต้องรีบทำทำทันที

 

ภาพโดย
วิไลรัตน์ มงคลรัตน์
ภัทราพร  ลาวัลย์จรัสสกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 

 

                                   โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                                      1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                                      แขวงยานนาวา เขตสาทร
                                     กรุงเทพมหานคร 10120