หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

    
   
 
 
 
 
 

พร้างัดปากไม่ออก

พกหินดีกว่าพกนุ่น

 

                  

  หมายถึง ใจหนักแน่นมั่งคงดีกว่าใจเบา หินเป็นของหนักเปรียบเหมือนใจที่หนักแน่น  นุ่นเป็นของเบาเปรียบเหมือนใจที่ไม่หนักแน่น

 

     เมื่อแรกเห็นจะเป็นจิรังกาล           มิรู้พาลพวกพกกระเชอนุ่น

โอ้ชีวิตเห็นจะปลิดลงเป็นจุณ             จะสิ้นบุญปลดปลงลงม้วยมุด

                                           (ขุนช้างขุนแผน ตอน สร้อยฟ้ารำพึงว่าพึ่งพลายงานและทองประศรีไม่ได้)

 

 

 

 

 

                          โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                              1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                          แขวงยานนาวา เขตสาทร
                         กรุงเทพมหานคร 10120