หน้าหลัก ความแตกต่าง สำนวน ประโยชน์ แหล่งอ้างอิง ผู้จัดทำ

 

สำนวน

 

    
   
 
 
 
 
 

ฟังไม่ได้ศัพท์  จับไปกระเดียด

 

                  

             หมายถึง   ฟังเรื่องราวไม่ชัดเจน  แล้วนำไปพูดหรือทำอย่างผิดพลาด  กระเดียด  คือ  กิริยาที่นำสิ่งของไปโดยเอาเข้าข้างสะเอว

ในที่นี้  หมายถึง  นำไปพูดต่อ

ตัวอย่าง

            “ข้อเสียของคนไทยชั้นใหม่นี้มีอยู่ที่สำคัญคือสิ่งใดที่เป็น

ของเก่าจะทิ้งเสียให้หมด  แต่ของใหม่ก็ไม่มีมาแทน  ได้ยินฝรั่งเขา พูดอะไร  ได้ยินแว่วๆ ฟังไม่ได้ศัพท์จับเอามากระเดียด เขาพูดก็พูดไปบ้างอย่างนั้นเอง

                                                    (ปลุกใจเสือป่า)

              

       “เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาใหญ่โต  ก็เพราะพวกที่ ฟังไม่ได้

ศัพท์จับไปกระเดียด  นี่เอง”

 

 

 

 

                            โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                               1 เจริญกรุง 57 (ซอยดอนกุศล)
                              แขวงยานนาวา เขตสาทร
                              กรุงเทพมหานคร 10120